button youtube button linkedin
Wij maken maatwerk

aluminium tanks

voor elk voertuig!

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

ACGB Benelux BV

ACGB Benelux BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20160872. Wij produceren en leveren aluminium brandstoftanks op maat voor allerlei voertuigen.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van ACGB Benelux BV of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt ACGB Benelux BV voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor de levering van brandstoftanks op het juiste adres. Uw telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de levering van uw brandstoftank, of om te reageren op een offerte-aanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 7 jaar verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computers zouden worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.


Gegevens delen met derden

Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken derhalve ook over onze klantgegevens. Verder worden door ACGB Benelux BV op geen enkele manier gegevens verstrekt aan derden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics (statistiekenprogramma). Google Analytics plaatst daarvoor een cookie op uw computer, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is: Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website beschikken wij over uw naam, bedrijfsnaam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door hackers, omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.
Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar benelux@acgb. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.